بازدید از واحد تولیدی پارس

photo_2016-11-06_12-44-52

? همراهی مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در بازدید از واحد تولیدی پارس آلومان کار در شهرک صنعتی آراسنج