بازدید معاون پارلمانی وزیر صنعت

photo_2016-11-06_12-46-18

?? بازدید معاون پارلمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت بهمراه اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس از واحد تولیدی شیشه لیا