انتخاب بنیانگذار موسسه گسترش علوم و فنون پایوران

انتخاب بنیانگذار موسسه گسترش علوم و فنون پایوران به عنوان کارآفرین برتر و مدیر جهادگر اقتصادی سال ۹۴ از سوی مجمع عالی کارآفرینان در دومین همایش ملی بازاریابی و برندینگ موسسات آموزشی کشور