اهدای تندیس


اهدای تندیس

تندیس

 اهدا تندیس دانشگاه تهران و رباعیات حکیم خیام(انتشارات دانشگاه تهران) به بنیانگذار و مدیرعامل موسسه گسترش علوم و فنون پایوران

طی جلسه ای در معاونت پژوهشی دانشگاه تهران با حضور جناب آقای پرفسور رحمت ستوده، جناب مهندس گودرزی و  مدیر عامل موسسه گسترش علوم و فنون پایوران پس از بحث و تبادل نظر در خصوص تقویت ارتباط بین صنعت و دانشگاه و خدمات ارزنده فعالان حوزه آموزش و پژوهش که می توانند به عنوان یک اساس در پیشرفت و ترقی صنعت، که خود لازمه تحقق اقتصاد مقاومتی است نقش آفرینی نمایند.علی الخصوص خدمات معاونت پژوهشی دانشگاه تهران و به طور مشخص اداره کل پژوهش های کاربردی، جناب آقای پرفسور ستوده به رسم یادگار تندیس دانشگاه تهران و همچنین یک جلد رباعیات حکیم عمر خیام با نشر دانشگاه تهران را با دست خط خود مزین نموده و به مدیر عامل موسسه گسترش علوم و فنون پایوران اهدا گردد.