رزومه دکتر منصور رحمانی


رزومه دکتر منصور رحمانی

دکتر منصور رحمانی

 

استاد دانشکده روابط بین الملل – وزارت امور خارجه

 تحصیلات و مدارک تحصیلی:

 • دکتری علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشگاه تولوز، (فرانسه)
 • فوق لیسانس علوم سیاسی و روابط بین الملل، تولوز، (فرانسه)
 • لیسانس علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

سوابق اجرایی

 • مدیر اجرایی و امور بین الملل ستاد راهبری توسعه علوم و فناوری های شناختی
 • مدیر گروه حقوق و سیاست – مرکز ملی مطالعات جهانی شدن ریاست جمهوری
 • نایب رئیس انجمن علمی مطالعات صلح ایران
 • رایزن مطالعاتی در سفارت جمهوری اسلامی ایران – لندن (انگلیس)
 • وابسته مطالعاتی در سفارت جمهوری اسلامی ایران – استکهلم (سوئد)
 • معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده روابط بین الملل (وزارت امور خارجه)
 • رئیس گروه دیپلماسی و سازمان های بین المللی – دانشکده روابط بین الملل
 • مدیر گروه مطالعات ایران معاصر- دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه
 • رئیس تحصیلات تکمیلی دانشکده روابط بین الملل (وزارت امور خارجه)

عناوین برخی مقالات

(به زبان فارسی)

 • “دیپلماسی عمومی و سیاست خارجی”، فصلنامه مطالعات جهانی شدن
 • فنون و شیوه های سخنرانی اوباما در مبارزات انتخاباتی آمریکا، فصلنامه روابط خارجی
 • “اتحادیه اروپا و مدیریت بحران های بین المللی” کتاب اروپا، موسسه مطالعات بین المللی تهران.
 • “اهداف و چالش های گسترش ناتو به خاورمیانه”، فصلنامه راهبرد دفاعی.
 • “ناتو جنگ علیه تروریسم”، کتاب اروپا، موسسه مطالعات بین المللی تهران.
 • “منطقه گرایی در آفریقا و الگوی اتحادیه اروپا”.
 • “گسترش ناتو و تحول نظام امنیتی اروپا” مجله سیاست دفاعی.
 • “ناتو و بحران عراق”، مجله سیاست خارجی.
 • “سیاست دفاعی و امنیتی روسیه در خارج نزدیک”، موسسه مطالعات بین المللی تهران.
 • “تاثیر اولویت های امنیتی بر وحدت اروپا”، مجله سیاست خارجی.
 • “ناتو و تحولات پس از جنگ سرد”، مجله سیاست خارجی.
 • “دورنمای امنیت جمعی در خلیج فارس”، مجله سیاست خارجی.
 • “نقش ناتو و سازمان امنیت و همکاری اروپا در آسیای مرکزی و قفقاز”، مجله آسیای مرکزی و قفقاز.
 • ” اقدامات اعتماد ساز و امنیت خلیج فارس” مجموعه مقالات سمینار بین المللی خلیج فارس،

(به زبان انگلیسی)

.”NATO Involvement In Iraq and Euro-American Relations” The Iranian Journal of International affairs, Spring, 2005-

“Central Asian States: Balancing Opportunities and Challenges”, Central Asia and the Caucasus, (Sweden) No. 2 (20), April 2003, pp.124-135-

.”NATO and OSCE in the Central Asia and Caucasus”, Amu Darya (The Iranian Journal of Central Asian Studies), Summer & Fall 1998-

.“Confidence Building Measures in the Persian Gulf”, The Iranian Journal of International Affairs, Vol. VIII, No. 3, Fall 1996-

( به زبان روسی)

Мансур Рахмани. государства центральной азии: на чаше весов возможности и вызовы, № ۲(۲۶) ۲۰۰۳ г-

 برگزاری برخی آخرین کارگاه های حرفه ای – کاربردی:

 • فنون سخنرانی در محافل رسمی و بین المللی، مختص دیپلمات ها و کارگزاران بین المللی
 • رفتار سازمانی و مدیریت، مرکز توسعه مدیریت، دوره های MBA و DBA
 • اصول و مهارت های مذاکرات، مرکز توسعه مدیریت، دوره های MBA و DBA
 • اصول و فنون مصاحبه با رسانه ها، مختص رایزنان و سفرای جمهوری اسلامی ایران در کشورهای خارجی
 • اصول و فنون مذاکرت، مختص مدیران بخش خصوصی در دانشکده روابط بین الملل
 • مهارت های انجام ملاقات، گفتگو و لابی گری در محافل بین المللی، مختص کارگزاران بخش های خصوصی و دولتی در محافل بین المللی
 • “دیپلماسی عمومی کاربردی” مختص سازمان زنان و امور خانواده ریاست جمهوری، نهاد ریاست جمهوری.
 • “دیپلماسی گردشگری”، مختص راهنمایان گردشگری.
 • جهانی شدن و دیپلماسی گردشگری مختص مدیران سازمان صدا و سیما.
 • اهمیت و نقش گردشگری در توسعه ارتباطات بین المللی، دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه.
 • دیپلماسی عمومی، رفتار شناسی و رفتار سازی، جهت مدیران کل امور بین الملل نهادها و سازمان های دولتی.
 • “اصول و فنون مذاکره” مختص بخش های امور بین الملل و تشریفات مجلس شورای اسلامی، مجلس شورای اسلامی
 • اصول و مهارت های مذاکره، مدیران گروه بهمن خودرو
 • فنون مذاکرات دیپلماتیک، مختص دیپلمات های آفریقایی، دانشکده روابط بین الملل.
 • روانشناسی و شناخت ویژگی های شخصیتی و برقراری ارتباط موثر، رایزنان وزارت امور خارجه.
 • فنون مذاکرات دیپلماتیک، مختص دیپلمات های آفریقایی، مرکز آکادمی دیپلماتیک وزارت امور خارجه کشور جمهوری دمکراتیک کنگو.
 • “رویارویی خلاق در تغییرات محیط کاری” جهت رایزنان سیاسی وزارت خارجه، اداره کل آموزش و توسعه نیروی انسانی وزارت امور خارجه
 • و سایر

سخنرانی در برخی سمینارها و همایش های ملی و بین المللی

 • “مبانی نظری دیپلماسی عمومی”، مرکز ملی مطالعات جهانی شدن.
 • “سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران” مرکز مطالعات شرق و آفریقا دانشگاه لندن (لندن – انگلیس)
 • “امنیت آسیای مرکزی و قفقاز” همایش منطقه ای بین دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی و انستیتو سلطنتی امور بین الملل ( لندن – انگلیس).
 • “امنیت و تحولات منطقه ای خاورمیانه”، میزگرد دوجانبه بین دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی و انستیتو روابط بین الملل فرانسه (پاریس).
 • همایش بین المللی “مسایل آسیای مرکزی و قفقاز”، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، تهران.
 • همایش بین المللی “خلیج فارس و تحولات ساختاری نظام بین الملل”، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.
 • همایش بین المللی ” آسیای مرکزی و قفقاز: امنیت و سیاست خارجی”، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.
 • همایش بین المللی ” تحول و ثبات در خلیج فارس “، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، تهران.
 • همایش بین المللی ” آسیای مرکزی و قفقاز: نقش کشورهای منطقه در مدیریت بحران های بین المللی و توسعه اقتصادی”، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، تهران.
 • همایش بین المللی “خلیج فارس: واقعیت های امروز و چشم انداز اینده “، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، تهران.
 • میزگرد “ایران و نظام بین الملل: تحولات سیاست خارجی”، مرکز ملی تحقیقات علمی (فرانسه) و دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، پاریس.

 

 • “جهانی شدن، فضای مجازی و تغییرات هویت”، همایش ملی انجمن جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران.
 • سخنرانی در کانون قلم، نمایشگاه کتاب
 • “جهانی شدن و تغییرات هویتی” ویژه مدیران استانداری و شهرداری و فرمانداران استان تهران.
 • و سایر

عناوین دروس تدریس شده در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی:

 • روانشناسی سیاسی و فنون مذاکرات دیپلماتیک
 • اصول و فنون مذاکرات
 • دیپلماسی عمومی
 • مهارت های ارتباطی
 • شیوه های موثر تصمیم گیری و حل اختلافات
 • شیوه های حل مسئله و تصمیم گیری (Problem Solving and Decision Making)
 • سازمان های بین المللی
 • سازمان های بین المللی و موضوع های جهانی
 • اصول روابط و سیاست بین الملل
 • سیاست بین الملل
 • روش تحقیق در علم سیاست
 • پیمان ها و سازمان های منطقه ای
 • اتحادیه اروپا
 • سازمان های بین المللی اروپایی
 • سمینار مسایل روز بین الملل
 • سمینار مسایل روز آسیای مرکزی و قفقاز
 • سیاست و حکومت در خاورمیانه
 • مسائل خلیج فارس

 عضویت در هیئت تحریریه و مراکز علمی و آموزشی

 • عضو هیئت تحریریه مجله سیاست خارجی، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی
 • عضو هیئت تحریریه مجله انگلیسی زبان مطالعات اسیای مرکزی و قفقاز (آمودریا)، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی
 • عضو هیئت تحریریه مجله آسیای مرکزی و قفقاز، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی
 • عضو موسسه سلطنتی امور بین الملل انگلیس (Chatham House)
 • عضو موسسه بین المللی مطالعات استراتژیک انگلیس (IISS)
 • عضو شورای علمی مرکز مطالعات خلیج فارس
 • عضو انجمن متخصصان مسایل آسیای مرکزی و قفقاز دانشگاه هاروارد آمریکا،
 • عضو هیئت علمی و مشورتی “مرکز آموزش های دیپلماتیک”
 • عضو کمیته گزینش علمی اعضای هیئت علمی رشته علوم سیاسی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد آسلامی
 • عضو کمیته منتخب هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

تالیف و ترجمه کتاب:

 • تاریخ روابط بین الملل از کنگره وین تا پایان جنگ سرد
 • مقدمه ای بر علم سیاست
 • مبانی، الگوها و تکنیک های برنامه ریزی عصبی – زبانی

انجام پروژه های تحقیقاتی:

 • نورودیپلماسی، مبانی و کارکردها
 • گسترش ناتو به شرق و امنیت جمهوری اسلامی ایران – دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی
 • دورنمای امنیت جمعی در خلیج فارس – دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی
 • همکاری های منطقه ای و مدیریت بحران در آسیای مرکزی – دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی

تسلط و تدریس به زبان های خارجی:

 • انگلیسی
 • فرانسه

درباره نویسنده