کارگاه اصول و فنون مذاکره


کارگاه اصول و فنون مذاکره

اصول مذاکره2

 ارائه گواهی نامه معتبر از: فنی حرفه ای، موسسه گسترش علوم و فنون پایوران و شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین
 اهداف دوره:

آشنایی با اصول مهم و کاربردی مذاکره که نهایتا منجر به ثمربخش تر شدن روند مذاکره می شود، کسب مهارت هایی برای بهبود فرآیند مذاکره با افراد حقیقی و حقوقی، بطوری که بتوان حداکثر اهداف مورد نظر از انجام مذاکره را محقق کرد.

سرفصل های دوره:
  • آشنایی با مبانی مقدماتی مذاکره موثر
  •  فرآیند یک مذاکره برد-برد از ابتدا تا انتها
  •  برنامه ريزي برای مذاکره (مدل ۶ مرحله ای)
  •  استراتژی های مذاکره
  • ترفندها و تاکتیک ها
  • قدرت در مذاکره
  • مهارت های گفتاری در مذاکره
اطلاعات دوره:

مدت دوره :  ۱۲ساعت

شهریه (کارگاه ۲روزه): ۱۲۰ هزار تومان


ثبت نام