مدیریت بازاریابی و فروش (Marketing)


مدیریت بازاریابی و فروش (Marketing)

مدیریت بازاریابی2

 

ارائه گواهی نامه معتبر از: فنی حرفه ای، موسسه گسترش علوم و فنون پایوران و شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین

اهداف دوره:

هدف از برگزاری این دوره آشنائي مديران بامفاهيم بازاريابي،افزايش مهارت هاي تحليل بازار ،آشنائي با آميخته بازاريابي محصولات و خدمات و ساختار واحد بازاريابی در سازمان می باشد

سرفصل ها:
 • مفهوم بازاریابی
 • فلسفه مدیریت بازاریابی
 • نقش مدیریت بازاریابی در سازمان ها
 • تحلیل محیط خرد و کلان بازاریابی
 • مدل STP
 • آمیخته بازاریابی(۴Ps)
 • تحلیل فاکتورهای کلیدی
 • اصول قیمت گذاری نوین
 • موفقیت فروش
 • الگوهای موثر انتخاب بازار هدف
 • مفهوم محصول
 • نام تجاری
 • قوانین ساخت نام های تجاری موفق
 • مدیریت تبلیغات و رسانه های تبلیغاتی
 • محصولات
 • مفاهیم پیشبرد و ترویج
اطلاعات دوره:

مدت دوره : ۲۰ ساعت

 1. شهریه دوره کامل: ۳۰۰هزار تومان
 2. کارگاه فشرده یک روزه(۸ساعت): ۱۲۰هزار تومان

 

ثبت نام