رزومه دکتر علی اکبر جعفری


رزومه دکتر علی اکبر جعفری

‹‹ زمینه های تخصصی ››

 • امور حسابداری وحسابرسی
 • امور مالیاتی
 • كار آفرینی
 • MBA
 • مدیریت مالی
 • مطالعات ،تحقیقات و مشاوره

‹‹ مدارک رسمی ››

 • کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی
 • مدیریت آموزشگاه – سازمان فنی حرفه ای

‹‹ دستاوردهای علمی، پژوهشی و مقالات ››

 • کتاب حسابداری مالیاتی
 • کتاب کارآفرینی عمومی
 • بررسی تحلیلی ارتباط كیفیت سیستم حسابداری(AIS) و وضعیت مالیاتی شركت ها
 • بررسی استانداردهای حسابداری و حسابرسی و تطبیق آنها با قوانین ومقررات مالیاتی
 • شرکت در میزگرد آسیب شناسی واحد مالی در سازمانهای ایرانی(فصلنامه پیشگامان صنعت)
 • بررسی تمایل كاربران برای تطبیق با سیستم های اطلاعاتی جدید
 • افشاء (  disclosure)در حسابداری
 • بررسی در خصوص انجمن های حرفه ای حسابداری و مقایسه تطبیقی كاربرد استاندارد در ایران و سایر كشور ها

‹‹ سوابق کاری ››

 • مدرس دانشگاه
 • مدرس MBAدانشگاه تهران و شهید بهشتی
 • مدرس دوره های فنی حرفه ای، آموزش ضمن خدمت
 • مدرس سمینار های علمی در زمینه ی حسابداری و مدیریت مالی
 • مدرس دوره های كارآفرینی
 • ارائه خدمات مشاوره در خصوص حسابداری و مدیریت مالی

‹‹ مهارت های كامپیوتری ››

 • دارای گواهینامه ی پایان دوره ICDL
 • آشنایی كامل با نرم افزار های حسابداری
 • MS Project

‹‹ دوره های تدریس شده ››

 • مدرس MBAدانشگاه تهران
 • مدرس MBAدانشگاه شهید بهشتی
 • دوره تخصصی تجزیه و تحلیل صورت های مالی بانک ملی
 • رویکرد حل مسئله (Problem Solving  )
 • مهندسی مجدد ( BPR ) – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • کار تیمی و رویکرد حل مسئله
 • دوره تخصصی تربیت مدرسین و مربیان کارآفرینی – مؤسسه کار و تأمین اجتماعی و شرکت کارآفرینی شریف
 • دوره های آمادگی فوق لیسانس حسابداری در دانشگاه علامه و دانشگاه جامع علمی و کاربردی
 • سمینار آشنایی با روشهای کاربردی مدیریت مالی و کاهش هزینه و چالشهای بیمارستانی در وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی
 • تجزیه وتحلیل نقطه سر به سر – شرکت پتروشیمی
 • مدرس دوره هایی از قبیل استانداردهای حسابداری، نسبت های مالی، اهرم ها، تجزیه و تحلیل صورت های مالی، قیمت گذاری شرکت ها، ریسک و بازده، بودجه ریزی، ارزش زمانی پول، ساختار سرمایه شرکت ها، قانون مالیات ها، قوانین و مقررات مالی و مادر، مقررات وروش های جاری امور مالی، قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون محاسبات عمومی وکلیه دروس حسابداری مالی، حسابداری صنعتی، حسابرسی و حسابداری مدیریت

 

 

درباره نویسنده