مدیریت فروش و رفتار با مشتری


مدیریت فروش و رفتار با مشتری

رفتار با مشتری

ارائه گواهی نامه معتبر از: فنی حرفه ای، موسسه گسترش علوم و فنون پایوران و شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین

اهداف دوره:
 • درک دقیق مدیریت فروش
 • آشنایی با ویژگی های فروش مدرن وآشنایی با استراتژی‌های فروش و ارتباط آن
 •  با استراتژی‌های شرکت ها
 • آشنایی با انواع بازارها و رفتار خریدار نحوه رهبری اثر بخش تیم فروش
سرفصل های دوره:
 • اشتراکات و تفاوت های بازاریابی و فروش
 • درک دقیق مدیریت فروش
 • ویژگی های فروش مدرن و استراتژی‌های
 • فروش و ارتباط آن با استراتژی‌های شرکتها
 • انواع بازارها و رفتار خریدار
 • رهبری اثر بخش تیم فروش
 • ساختاربندی واحد فروش
 • طراحی و تدوین برنامه فروش
 • ارتقا فروش
 • پیش بینی‌ فروش
 • مذاکرات فروش و فروش حضوری
 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
 • رضایت و وفاداری مشتری
 • زنجیره ارزش در CRM
 • ابزارها و فرآیند های CRM
 • حفظ مشتری
اطلاعات دوره:

مدت دوره :  ۳۲ساعت

 1. شهریه دوره کامل : ۴۸۰ هزار تومان
 2. شهریه کارگاه فشرده دو روزه (۱۲ساعت):  ۱۸۰ هزار تومان

 

ثبت نام