تعرفه اجاره فضای آموزشی


تعرفه اجاره فضای آموزشی

 

ردیف میزان ساعت مورد نیاز مبلغ اجاره هر ساعت (تومان) مبلغ کل اجاره (تومان)
۱ ۱ ۵۰٫۰۰۰ ۵۰٫۰۰۰
۲ ۱۰۰٫۰۰۰
۲ ۳ ۴۵٫۰۰۰ ۱۳۵٫۰۰۰
۴ ۱۸۰٫۰۰۰
۵ ۲۲۵٫۰۰۰
۳ ۶ ۳۷٫۰۰۰ ۲۲۲٫۰۰۰
۷ ۲۵۹٫۰۰۰
۸ ۲۹۶٫۰۰۰
۴ ۹ ۳۵٫۰۰۰ ۳۱۵٫۰۰۰
۱۰ ۳۵۰٫۰۰۰
۱۱ ۳۸۵٫۰۰۰
۱۲ ۴۲۰٫۰۰۰

 

  • اجاره ۲۰ ساعت کلاس با رعایت نظم و مقررات: ۲ ساعت کلاس رایگان

 

پذیرایی میان وعده:

ردیف میان وعده مبلغ (تومان) به ازای هر نفر در هر میان وعده
۱ چای، شیرینی تازه دانمارکی ۷٫۰۰۰
۲ آبمیوه و کیک کارخانه ای ۵٫۰۰۰
۳ چای، شیرینی تازه دانمارکی، ۲ نوع میوه ۱۰٫۰۰۰

 

سایر اطلاعات:

ردیف امکانات شرایط
۱
  1.    کلاس مجهز
  2.    فضای اختصاصی پذیرایی
  3.    حیاط
  4.    طبقه ی همکف
  5.    بر خیابان عریض و دسترسی عالی
  •  واریز کامل وجه ۴۸ ساعت قبل
  •  امضا تعهد نامه تا ۲۴ ساعت قبل
  •  ارائه تضمین ۵٫۰۰۰٫۰۰۰تومانی(چک / سفته)