کارگاه کاربردی تکنیک های بیمه(رایگان)


کارگاه کاربردی تکنیک های بیمه(رایگان)

کارگاه تکنیک های بیمه با حمایت شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین به مناسبت  روز بیمه ۱۳ آذر ماه به صورت رایگان برگزار می گردد.

postere bime chapi

کارگاه کاربردی رایگان تکنیک های  بیمه

جهت ثبت نام با شماره های: ۸۸۸۹۶۵۵۴-۸۶۰۳۷۸۰۵ تماس حاصل نمایید