نکات کلیدی قوانین کسب و کار(رایگان)


نکات کلیدی قوانین کسب و کار(رایگان)

نکات کلیدی قوانین کسب و کار(مالیلت مستقیم-ارزش افروده) با حمایت شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین به مناسبت  روز مالیات ۱۴ آذر ماه به صورت رایگان برگزار می گردد.

postere maliat 2 chapi

درباره نویسنده